The Craziest Guinness world records1 min read

0
26

Check this out  १ मिनेटमा ११३ जनासँग अँगालो हालेर गिनिज बुकमा नाम || Most hugs in 1 min - Guinness World Records